Seks av maleriene var av Erich Heckel, de tre andre var av Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein og Emil Nolde.

Det er ikke kjent hvor mye maleriene er verdt, men de er for kjent til at de kan selges til kunsthandlere.

Tyvene kom seg inn gjennom et vindu på baksiden av bygningen og utløste tyverialarmen, men vaktmesteren og politiet rakk ikke å fange dem.

Brücke-museet har en av Tysklands viktigste samlinger av ekspresjonistiske malerier.

(NTB)