Forskere har gravd frem restene av en ny hominid i Kenya. Hominider er arter som er mer beslektet med mennesker enn aper. Funnet stiller store spørsmålstegn ved menneskets utviklingshistorie, skriver BBC News.

Fossilene består av en istykkerslått men komplett hodeskalle og ble funnet i Lomekwi på den vestlige bredden av Turkanasjøen.

Materialet ble gravd frem fra avleiringer med en alder på mellom 3,2 og 3,5 millioner år, sier Meave Leakey ved National Museums of Kenya.

Forskningteamet, ledet av Leakey, har kalt hominiden Kenyanthropus platyops — Den flatfjesede mannen fra Kenya - og sier til magasinet Nature at den representerer en ny gren av det menneskelige familietre.

Forskerne sliter med å finne relasjonene mellom den varierte samlingen av hominider.(Origo)