Merkel fikk 397 stemmer ved voteringen i Forbundsdagen, som har 614 medlemmer. Hun og de andre medlemmene av den nye storkoalisjonen i Berlin skulle tas i ed senere tirsdag.

Regjeringssamarbeidet mellom Merkels konservative unionspartier CDU/CSU og det sosialdemokratiske SPD kom i stand etter at valget 18. september endte uten flertall for noen av blokkene.

Schröder gratulerte

Blant de første som gratulerte Merkel med valget var hennes forgjenger Gerhard Schröder, sosialdemokratenes regjeringssjef i sju år.

Schröder hadde på forhånd forsikret at han ville stemme for Merkel i avstemningen i Forbundsdagen, til tross for at han for to måneder siden frakjente henne enhver evne til å lede regjeringen og landet.

Med gratulasjonen til Merkel gjorde Schröder sin plikt, og onsdag trekker han seg fra Forbundsdagen som han ble gjenvalgt til i september.

Murring

CDU/CSU og SPD har til sammen 448 plasser i Forbundsdagen. At det bare ble avgitt 397 stemmer for Merkel som ny regjeringssjef, avslører en viss misnøye i den nye regjeringskoalisjonens rekker.

Bare to av SPDs parlamentarikere var fraværende tirsdag, og dermed innebærer resultatet at 49 representanter fra SPD eller CDU/CSU ikke stemte for Merkel.

Valget er hemmelig, og det er derfor ikke mulig å si hvem som ikke ga henne tillit. På den annen side svelget mange, særlig blant sosialdemokratenes representanter, sine innvendinger og stemte for henne i samsvar med koalisjonsavtalen mellom de to store partiene.

– Det er mange kameler å svelge i koalisjonsavtalen, og den største, som jeg også vil svelge, heter Angela Merkel, sa en SPD-representant fra Bayern til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Første

Merkel er ikke bare første kvinne som blir statsminister i Tyskland, hun er også den første regjeringssjefen som har vokst opp i det tidligere DDR. DDR og det gamle Vest-Tyskland ble samlet til én tysk stat i 1990, etter Berlin-murens fall året før.

Den nye regjeringen har varslet harde økonomiske tilstramninger for å få bukt med underskuddet på Tysklands statsbudsjett og tiltak for å bedre sysselsettingen. Den vil også styrke landets noe tynnslitte forhold til USA.

Meningsmålinger viser at tyskere flest tviler på om Merkels storkoalisjon vil bli sittende helt til neste forbundsdagsvalg i 2007. De mener motsetningene mellom partiene i koalisjonen er for sterke til at samarbeidet kan vare.

Lavmælt

Merkel avløser den sosialdemokratiske statsministeren Gerhard Schröder, som nå forlater politikken for godt. Hans utadvendte og selvsikre stil har vært en helt annen enn den avdempede og lavmælte Merkels.

– Hun liker ikke teatralske politiske opptredener, flott symbolikk og store ord. Hennes stil passer godt til den nye nøkternheten blant Tyskland yngre generasjoner, skriver den tyske finansavisen Handelsblatt om Merkel.

Angela Merkel er 51 år gammel, prestedatter og protestant. Hun ble lenge gitt små sjanser til å nå toppen i det manns— og katolskdominerte CDU, men har likevel altså greid å vinne både partiet og hele forbundsrepublikken.