USA lover å trappe opp sin innsats for en fredelig løsning på striden.

Merkel arbeider med en plan for å isolere regimet i Teheran, sa tjenestemenn søndag. Det første av tre hovedpunkter i denne planen er at den tyske regjeringssjefen skal bruke sin personlige innflytelse hos Russlands president Vladimir Putin for å få ham til å øke presset mot Iran.

Det andre hovedpunktet er at Merkel skal forsøke å lirke fram en mer tålmodig og langsiktig holdning fra den amerikanske regjeringens side. President George W. Bush skal ha vist tegn til å godta forslag om dette da Merkel var på besøk i Washington i forrige uke.

Det tredje hovedpunktet er et forsøk på å overtale land med økonomisk, geografisk eller strategisk tilknytning til Iran til å isolere landet. Dette gjelder ikke bare Russland og Kina, men også India, Tyrkia, Japan og landene rundt Persiabukta.

De vestlige landene tro Iran forsøker å skaffe seg atomvåpen, mens iranerne sier de bare er ute etter å skaffe seg kjernekraftverk. Irans tidligere president Mohammed Khatami kritiserte i helgen sin etterfølger Mahmoud Ahmadinejads uforsonlige holdning i saken.