Ytterligere 4 prosent brukte tid på andre kjæledyr. Samtidig svarer 42 prosent at de har ett eller flere kjæledyr. Inntil en av ti nordmenn oppgir med andre ord at de driver med stell av kjæledyr, mens nær halvparten av oss har kjæledyr. Her kan det altså se ut til at store grupper slipper billig unna.

Odd Vaage i SSB forklarer at tidsbruken gjelder daglig stell. Dermed fanger den ikke opp at familiemedlemmer deler på jobben.

Flest jenter

Det var litt flere kvinner enn menn som brukte tid på «andre kjæledyr», og noe flere menn som brukte tid på hund. I sum ser det ut til at forskjellene på kvinner og menn er små, men blant de yngste er det flere jenter enn gutter som bruker tid på dyr. Blant voksne er derimot mennene i flertall.

I 1980 svarte til sammen seks prosent at de brukte tid på hund eller andre kjæledyr. I 1990 hadde andelen steget til samme nivå som nå, ti prosent.

— Fra 1980 til 1990 ser det ut til å ha skjedd noe, konstaterer Odd Vaage i Statistisk sentralbyrå.

50 minutter om dagen

Han antar at økningen henger sammen med velstandsveksten i samfunnet. Andre tall viser nemlig at det er langt vanligere å ha hund blant folk med høy inntekt enn i lavinntektsgrupper.

Det tyder på at det blir flere hunder i samfunnet etter hvert som flere får god råd. Utdannelse trekker derimot i motsatt retning. Jo høyere utdannelse, jo færre kjæledyr. Det kan blant annet skyldes at utdannelsesnivået er høyest storbyene, hvor færre har plass til hund.

Levekårsundersøkelsen viser at hundeeierne bruker drøye 50 minutter hver dag på lufting og annet stell. Andre kjæledyr krever rundt 25 minutter dagen. Litt overraskende er det at bare 11 prosent av de over 67 har hund, og at hele 79 prosent av dem ikke har kjæledyr i det hele tatt.