THOMAS HEINE

Amman

Dr. Abdel-Aziz Rantisi (57) er en vennlig, høflig og beleven mann som unnskylder hvis et intervju blir avbrutt av en pipende mobiltelefon, eller hvis et barnebarn kommer for å få en klem. Han er også en av Israels mest uforsonlige fiender og det må antas at han nå står på toppen av israelernes dødsliste.

Etter Israels likvidering av sjeik Ahmed Yassin, den åndelige lederen for den militante, islamske organisasjonen Hamas, har Hamas-ledelsen utpekt Rantisi som organisasjonens frontfigur i de okkuperte områdene. Han er fortsatt underlagt lederen av Hamas' politbyrå, den Damaskus-bosatte Khaled Mashaal, men det blir uten tvil Rantisi som resten av verden kommer til å høre mest fra i tiden fremover.

Slik har det i og for seg vært lenge. Rantisi har i de siste to-tre årene fremstått som Hamas' ledende talsmann i Gaza og har som regel vært relativt lett tilgjengelig for media, også utenlandske.

Overlevde attentat

I fjor måtte han gå under jorden etter at Israel innledet klappjakt på Hamas-lederne. Rantisi selv overlevde med nød og neppe et attentatforsøk i fjor sommer da bilen hans ble rammet av en israelsk rakett.

Rantisi er kjent for å kunne levere raske, tv-vennlige replikker til den aktuelle situasjonen, på arabisk eller et engelsk som riktig nok er mangelfullt, men absolutt brukbart. Men han kan også føre lange, intellektuelle resonnementer om politikk, religion og historie. Han møter sine samtalepartnere med vennlighet og respekt. Men liker han ikke spørsmålene, hvis han f.eks. mener at de handler for mye om «terror» og for lite om «palestinernes motstandskamp mot den sionistiske okkupasjonsmakt», lyner de mørke øynene bak de metallinnfattete brillene.

— En hellig plikt

Abdel-Azis Rantisi regnes som en av innstrammerne i Hamas, mer uforsonlig overfor Israel enn f.eks. sjeik Yassin var. F.eks. motsatte han seg i fjor sommer en ensidig våpenhvile, som andre Hamas-ledere var innstilt på.

— Den væpnete motstanden vil ikke dø ut før okkupasjonen er over. Palestinas frigjøring er en hellig plikt som vi ikke har rett til å stoppe, sa Rantisi i et intervju med Bergens Tidende for knapt halvannet år siden og understreket at denne frigjøringen ikke bare handler om Gaza og Vestbredden, men også hele Israel.

Bare Palestina

Israel kaller ham en terrorleder, men Rantisi har alltid insistert på at han er en politisk figur og derfor ikke ansvarlig for selvmordsbomber og andre angrep som Hamas' væpnete gren, Izz al-Din al-Qassam-brigadene, gjennomfører. Umiddelbart etter likvideringen av sjeik Yassin sendte brigadene ut en erklæring som lød som en oppfordring til angrep også på amerikanske mål, men i går forsikret Rantisi at Hamas fortsatt vil holde seg innenfor nærområdet.

— Vi er på palestinsk jord og handler kun på palestinsk jord. Vi gjør motstand mot okkupasjonen, intet annet, sa han til journalister i Gaza.

Kritiserte Arafat

Abdel-Azis Rantisi ble født i Yubna nær Tel Aviv i 1947. Året etter, ved staten Israels opprettelse, flyktet hans familie til Gaza. Han er utdannet i Egypt og har praktisert som barnelege i Khan Younis i Gaza. Men det meste av hans liv har vært viet motstandskampen, og han var en fremtredende skikkelse i den første intifadaen som begynte i 1987.

I 1992 utviste israelerne Rantisi og vel 400 andre palestinere til Libanon, men han fikk lov til å vende tilbake året etter. Under fredsprosessen i annen halvdel av 1990-årene ble han i flere omganger fengslet av de palestinske selvstyremyndighetene fordi han hadde kritisert president Yasser Arafat for å selge ut palestinernes interesser.

Rantisi er gift og har seks barn. En beskjeden boligeiendom i Sheikh Radwan-kvartalet i Gaza by fungerte tidligere både som hjem og kontor, men i dag veksler han mellom forskjellige adresser i et forsøk på å unngå å bli likvidert.