Totalt innebærer budsjettforslaget en økning på 9,1 prosent i forhold til revidert budsjett i år. Politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen får hovedtyngden.

— De fleste områdene skal få mer å rutte med neste år dersom budsjettet blir vedtatt, sier justisminister Hanne Harlem.

Mer politi i gatene

Omorganiseringen av justissektoren står sentralt. Derfor settes det av betydelig med penger til å gjennomføre den vedtatte reduseringen av antall politidistrikt fra 54 til 27 og antall domstoler i første instans fra 92 til 66. Regjeringen har også satt av midler til opprettelse av en ny domstoladministrasjon i Trondheim i løpet av andre halvår neste år.

— Dette skal gi flere politifolk på gatene og mindre sårbare domstoler, mener justisminister Harlem.

Politiet får penger til 90 nye stillinger, noe som er i tråd med revidert nasjonalbudsjett for i år. Det vedtatte "bakmannsprosjektet", som skal jakte på bakmenn i alvorlige narkosaker, smugling og hvitvasking, får 30 årsverk.

Budsjettforslaget betyr totalt en økning i bevilgningene til politiet på 128 millioner kroner, mens domstolene får en økning på 80,5 millioner kroner dersom budsjettet blir vedtatt.

Kortere soningskø

Regjeringen vil øke budsjettet til kriminalomsorgen med 35 millioner kroner, og håper det vil føre til kortere soningskøer. Det legges opp til at Kriminalomsorgens Utdanningssenter - Fengselsskolen - kan ta inn 150 nye aspiranter neste år.

Konfliktrådene får 1,5 millioner kroner mer å rutte med neste år, ifølge budsjettforslaget. Det skal gi kortere saksbehandlingstid.

Regjeringen forslår at nordmenn som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig og deres etterlatte skal få 46 millioner kroner i erstatning.

(NTB)