I åtte av de elleve landene som har levert opplysninger om rasistisk vold og annen kriminalitet, har tallet på slike overgrep vokst fra 2000 til 2005/2006. Bare i Sverige, Tsjekkia og Østerrike har tallet gått ned, opplyste EUs direktorat for grunnleggende rettigheter tirsdag.

I Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Polen, Slovakia, Storbritannia og Tyskland gikk tallet derimot opp. For Danmarks, Irlands og Slovakias vedkommende dreide det seg imidlertid om en liten økning fra et fra før av lavt nivå, understreket direktoratet.