Dermed er det avdekket at 253 franske kyr er blitt smittet av kugalskap i Frankrike siden det første smittede dyret ble oppdaget i 1991. 15 tilfeller er oppdaget i år.

Alle smittede dyr som er oppdaget hittil, er født før 1996, det året da nye strenge regler ble innført for å redusere risikoen for smitte via dyrefôr basert på kjøtt— og beinmel.NTB