Mens kriminaliteten synker i USA, øker den jevnt i Frankrikes byer og forsteder. I fjor var Frankrikes kriminalitetsrate for første gang høyere enn USA. Mens Frankrike hadde 4.244 lovbrudd per 100.000 innbyggere i 2000, ble det "bare" registrert 4.135 lovbrudd i USA.

Mens andelen drap og voldtekter fremdeles er mye høyere i USA, haler Frankrike innpå når det gjelder andre voldsforbrytelser. Frankrike ligger høyere enn USA når det gjelder tyverier der det er brukt vold, med 185 mot 145 tilfeller, og andre typer tyverier.

Politisjefen i Frankrike, Patrice Bergougnoux, mener det er grunn til å være skeptisk til tallene i rapporten. Han beskriver sammenligningen mellom landene som "irrelevant", fordi flere typer lovbrudd defineres ulikt i Frankrike og USA og fordi landene bruker forskjellige metoder til å samle inn data til statistikken.

Forfatterne av rapporten er uenige, og hevder at de bare har innhentet data om lovbrudd som er sammenlignbare.

NTB