I går foreslo EU-kommisjonen formelt en pakke som skal styrke flypassasjerers rettigheter i Europa. Hvis forslagene vedtas av EUs politiske organer, blir det vesentlig mindre flyplasstress.

Ergrelsen over alle ergrelser oppstår når man kommer til flyplassen med gyldig billett og bekreftet plass – bare for å bli avvist fordi flyselskapet har overbooket maskinen.

Det skjer om lag 250.000 passasjerer hvert år på Kastrup og EUs øvrige flyplasser.

I fremtiden skal folk som opplever dette få klekkelig erstatning — fire ganger så høy som tilbudet etter dagens EU-regler, som skriver seg fra 1991.

Standarderstatningen blir 750 euro (6000 kroner) ved flyturer på under 3500 kilometer og 1500 euro (12.000 kroner) for lengre turer.

I tillegg skal passasjerene få velge mellom plass på neste fly og refundert billett.

Tilsvarende regler gjelder for kanselleringer selskapene selv er ansvarlig for, i første rekke kanselleringer av kommersielle grunner.

I motsetning til 1991-reglene skal de nye omfatte alle typer flyginger, også charterturer og pakketurer.

Andre elementer i pakken er detaljerte pålegg til selskapene om aktiv passasjerinformasjon og forhandlinger med passasjerer for å finne løsninger.

EU-kommisær Loyola de Palacio fremhever at «altfor mange passasjerer i dag får en negativ overraskelse» på flyplassen, men har også noen trøstens ord til selskapene.

— Å styrke passasjerers rettigheter vil bidra til å gjenreise deres tillit til lufttrafikken, sa hun i går.

Luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad sier til Bergens Tidende at de nye reglene «høyst sannsynlig vil bli gjort gjeldende for Norge».

— Normalt vil slike EU-regler bli innpasset i norsk lovverk. Men jeg er overrasket over at EU-kommisjonen går såpass drastisk og detaljert til verks uten at bransjen og tilsynsmyndigheter som oss er blitt informert ordentlig på forhånd, sier Skogstad.

Informasjonskonsulent Trine Løvberg i SAS sier at selskapet har visst at noe var på gang på dette feltet.

— Men vi er ikke kjent med disse konkrete forslagene. Derfor vil jeg heller ikke kommentere dem. Generelt følger SAS naturligvis opp alle lover og regler selskapet underlegges.