Hillary Clinton får bruk for all sin diplomatiske og politiske erfaring hvis hun på sin andre utenlandsreise skal oppfylle ambisjonene om å skape nytt håp for fredsprosessen i Midtøsten, glatte ut forholdet til europeiske allierte og bedre den spente forbindelsen til Moskva.

Rundreisen innledes mandag med deltakelse på giverkonferansen for Gaza i egyptiske Sharm el-Sheik. Der har USA lovet å bidra med 6,3 milliarder kroner og det gir USAs nye toppdiplomat mulighet til å demonstrere at president Barack Obamas løfter om å skape en ny global samarbeidsånd er noe annet enn pene ord.

Nye toner

Clinton demonstrerte under sin første reise til Asia et radikalt skifte i forhold til forgjengeren, Condoleezza Rice, som i stadig større grad blir sett som inkompetent og altfor ettergivende overfor sin sjef, George W. Bush, og hans visepresident Dick Cheney.

Barack Obama demonstrerte med utnevnelsen av tidligere senator George Mitchell som spesiell utsending til det urolige området at han ønsker å spille en langt mer aktiv rolle. Den holdningen skal nå understrekes av Hillary Clinton.

Dermed søker USA i noen grad tilbake til kursen som ble fulgt under Bill Clinton. Han prøvde til sin siste dag i Det hvite hus å få israelere og palestinere til å inngå en fredsavtale. Forsøket var nær å lykkes, men slo feil da palestinernes president, Yasser Arafat, avviste en plan som stadig er kjent som Clinton-parametrene.

Siden er situasjonen skjerpet, noe som sist ble understreket av israelernes ukelange krig mot enheter fra Hamas, som kontrollerer Gaza-stripen. Der er nesten halvparten av alle palestinere bosatt mens resten lever på Vestbredden, som blir styrt av den mer moderate Fatah-bevegelsen under president Mahmoud Abbas.

Ingen stor plan

Hillary Clinton kommer til området uten noen ny, storstilt plan. Hun har i stedet mer beskjedne ambisjoner om å bygge ut den vaklende våpenhvilen til en permanent avtale. Før avreisen fra Washington forklarte embetsmenn at utenriksministeren vil benytte anledningen til å lytte til alle parter.

Første mulighet byr seg under mandagens donorkonferanse som ledes av Norge. Clinton vil der avgi løfte om at USA gir 900 millioner dollar til gjenoppbygging av Gaza.

Det er imidlertid usikkert om den amerikanske bistanden blir en realitet. Washington er ivrig etter å hjelpe palestinerne for å demonstrere at de under fredelige forhold kan få en langt bedre tilværelse enn tilfellet under Hamas' ledelse. Derfor aksepterer man ikke at støtten går til organisasjonen som står på USAs liste over terrorister.

– Hjelpen vil bare bli brukt hvis vi finner at våre mål blir fremmet og ikke undergravd eller sabotert, sa utenriksminister Clinton i et radiointervju før avreisen.

– Pengene vil bare bli brukt hvis de kan være med på å få folk til å føle seg tryggere og derfor overbevise dem om at fremskritt mot fred er bedre for dem enn et tilbakefall til vold.

Møter alle

Utenriksministeren har planlagt besøk i Jerusalem og i Ramallah på Vestbredden tirsdag og onsdag. Flere observatører imøteser med spenning om hun vil fortsette den direkte talen hun lanserte under rundreisen i Asia.

Palestinerne håper på en klar amerikansk fordømmelse av fortsatte israelske bosettinger i de okkuperte områdene. Israelerne ønsker til gjengjeld at USA trapper opp presset på palestinerne for å få en stopper for den omfattende korrupsjonen.

Det regnes som usannsynlig at Hillary Clinton under besøket vil oppfylle de forventningene. Det vises til at hun kommer på verst tenkelig tidspunkt, da en ny israelsk regjering ennå ikke er på plass etter valget.

I Jerusalem vil Clinton møte Likuds leder, Benjamin Netanyahu, som ventes å bli sjef for en ny, høyreorientert regjering som motsetter seg den tostatsløsningen som USA streber etter. Det er også satt av tid til møter med statsminister Ehud Olmert og utenriksminister Tzipi Livni fra den nåværende regjeringen.

Målet er våpenhvile

I Washington påpekes det at regjeringen raskt må treffe en rekke vanskelige valg. Den skal prøve å åpne for hjelp til Gaza uten å gi Hamas støtte, og den skal overtale den nye israelske regjeringen til å gå inn i realitetsforhandlinger.

De to målene kan kanskje ikke oppfylles samtidig, det tvinger Clinton og Obama til å ta en mer prinsipiell avgjørelse. De kan enten prøve å puste liv i fredsprosessen og strebe etter en altomfattende avtale, eller de kan skru ned ambisjonene og i stedet sette sterkt begrensede mål.

Før avreisen fra Washington gjorde høytstående embetsmenn i utenriksdepartementet det klart at deres nye sjef ikke streber etter noe mindre enn en fredsavtale. Utenriksministerens ambisjoner er like store som hennes manns og Barack Obamas.

Obamas popularitet

Under besøket i Midtøsten håper Clinton å dra fordel av optimismen og entusiasmen som Barack Obamas valgseier utløste i store deler av verden.

Det samme gjelder besøket i Europa, der målet er å innlede en ny epoke i samarbeidet over Atlanteren. Etter Midtøsten drar Clinton til Brussel og møter med EU-toppene før rundreisen fortsetter til Genève – på nøytral grunn – med møter med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Clintons andre utenlandsreise som utenriksminister avsluttes i Ankara, der en ny strategi for krigen i Afghanistan står på dagsordenen.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

VENTER PÅ CLINTON: Egypts president Hosny Mubarak /til v.) er vert og Frankrikes president Nicolas Sarkozy den første gjesten til giverlandskonferansen i Sharm el-Sheikh.
REGIS DUVIGNAU
PÅ VEI: Hillary Clinton legger ut på ny viktig reise som USAs utenriksminister.
JO YONG-HAK