• Tokyo Electrical Power Company er verdens fjerde største kraftselskap. Atomkraft står vel 30 prosent av energiproduksjonen, mens kraftverk basert på fossile brensler (olje, kull og gass) står for 60 prosent og vannkraft nesten 10 prosent.
  • TEPCO eier tre kjernekraft med 17 reaktorer, to i Fukushima, samt verdens største atomkraftverk; Kashiwazaki-Kariwa som har syv reaktorer.
  • Selskapet har 35.000 ansatte, har en årsomsetning på 4500 milliarder japanske yen (320 milliarder kroner) og 28,6 millioner strømkunder.