Den internasjonale Røde Kors-komiteen ICRC sier at deres folk som besøkte sykehuset Al-Rashad, også fikk vite at 1.050 av pasientene rømte etter plyndringen 9.-11. april, kort etter at amerikanske styrker gikk inn i Bagdad. Bare 300 av dem har vendt tilbake.

Ifølge ICRC er situasjonen på sykehuset prekær siden inntrengerne brente og ødela alt som ikke ble stjålet. Sykesaler, kjøkken, lagerrom, vaskeriet og kontorer er fullstendig rasert og trenger full oppussing.

I tillegg mangler sykehuset tilstrekkelig drikkevann. Alt er skittent siden det ikke fins vann til vasking, og det er heller ikke nok mat til pasientene.

Som et første hastetiltak har Røde Kors forsynt sykehuset med mat, olje til generatorene og 30.000 liter vann.

(NTB)