Politiet i Helsingør avslørte samtidig at banden var sterkt involvert i fabrikasjon av falske pass. Dansk politi har dermed avslørt den fjerde "passfabrikken" på få måneder. Politiets etterretningstjeneste vil nå bli koblet inn i saken.

Aksjonen mot banden førte i helgen til at ni menn og en kvinne ble fengslet. Identiteten til de fengslede skal nå sjekkes opp mot Schengen Information Systems, den europeiske databasen over kriminelle. Med unntak av en brasilianer, stammer alle fra Midtøsten. Det dreier seg om statsløse palestinere fra Syria og Libanon.

Ifølge politiet har smuglerne ikke hatt identiske ruter. I noen tilfeller er folk blitt transportert fra et EU-land til et annet. Omfanget av menneskesmuglingen som denne gruppen har hatt ansvaret for er foreløpig uklar.

Dansk, svensk og tysk politi har samarbeidet lenge om denne saken, og etterforskningen vil trolig ikke være fullført før om et halvt års tid.