32 studenter utstyrt med bind for øynene, øreklokker og tykke hansker var med på eksperimentet. De skulle følge et luktspor av sjokoladeessens på bakken. To tredjedeler av dem klarte å følge sporet til endes, mens to forskere fulgte nøye med.

Videre eksperimenter med fire studenter, viste at de raskt ble bedre til å følge luktspor på bakken bare de fikk øvd seg litt. De mistet sjeldnere sporet, og klarte å følge det hurtigere. I løpet av bare noen få dager, doblet de farten langs sjokoladeessensen, skriver forskning.no

Studentene begynte etter hvert å oppføre seg mer som hunder, med hurtigere snifferytme etter hvert som farten økte langs luftsporet. Men foreløpig er det ingen fare for at sporhundene blir arbeidsledige, de er fremdeles bedre til å fange opp svake luktsignaler som lukten av en person fra et klesplagg.

BEHOLDER JOBBEN: Hunder egner seg best til å spore opp mennesker... foreløpig. ARKIVFOTO: TOR HØVIK