FNs miljøprogram UNEP setter nå i verk et eget redningsprosjekt for menneskeapene, Great Apes Survival Project (GRASP). UNEP-sjefen Klaus Töpfer ber næringslivet, spesielt selskaper med virksomhet i Afrika og Sørøst-Asia, om pengestøtte til prosjektet.

— Klokken viser ett minutt på tolv for menneskeapene. Enkelte eksperter mener at allerede om fem til ti år vil disse apene være fordrevet fra flesteparten av sine naturlige tilholdssteder, sa Töpfer mandag.

Lommerusk UNEP regner med at det vil koste minst én million dollar (ni millioner kroner) å sette GRASP ut i livet. I forhold til hva menneskeheten står i fare for å miste, er dette for lommerusk å regne, mener Klaus Töpfer.

— Vi kan ikke sitte med hendene i fanget og se på at disse vidunderlige skapningene dør ut. Enkelte av disse apeartene har 98 prosent av arvestoffet DNA til felles med mennesker, sier UNEP-sjefen.

GRASP tar sikte på å beskytte gorillaer, sjimpanser, orangutanger og gibboner mot krypskytteri og miljøskader. Antallet tiltak skal med tiden økes fra fem prøveprosjekter til programmer i samtlige 23 land der menneskeaper lever vilt.

Ape-alliansen UNEP vil samarbeide om disse tiltakene med den såkalte ape-alliansen, som beståpr av mer enn 40 ulike dyreverngrupper. Øverst på listen over arter som må reddes, står Cross River-gorillaene som lever i Afi-fjellene i Nigeria.

Ifølge UNEPs eksperter står ingen apeart i større fare for å bli utryddet enn Cross River-gorillaene. Jord- og skogbruk har redusert disse apenes leveområder, samtidig som ulovlig jakt har gått hardt ut over bestanden.

Også for sjimpansenes vedkommende er situasjonen dramatisk. Rundt år 1900 fantes det trolig mer enn en million ville sjimpanser i Afrika, men med dagens utvikling kan de ville dyrene av arten være utryddet mellom årene 2010 og 2020, advarer UNEP.(NTB)