Mer enn 70 prosent flere kvinner enn menn oppgir å ha søvnproblemer av ulike slag, viser doktoravhandlingen som psykolog Ståle Pallesen disputerer med neste uke.

Kvinner klager mer

— Generelt oppgir kvinner å ha mer søvnproblemer enn menn, men vi vet ikke hvorfor det er slik. Fysiologiske målinger av søvnkvalitet viser faktisk at menn sover noe dårligere enn kvinner, sier Pallesen til bt.no.

Det er likevel ikke belegg for å hevde at kvinner er mer "sytete" enn menn, mener forskeren.

Våkner midt på natten

Kvinner opplever i særlig stor grad å våkne midt på natten og ikke klare å sovne igjen. Én av fem kvinner ligger vanligvis våkne i mer enn en halvtime, mens bare én av åtte menn har tilsvarende problemer.

Kvinner hevder også langt oftere enn menn at de har problemer med å sovne, og at de fungerer dårlig etter netter med lite søvn.

Unge sover godt om morgenen

Pallesens doktoravhandling inneholder også flere andre interessante funn:

  • Unge har oftest problemer med å sovne om kvelden, men nesten ingen har problemer med å sovne igjen når de våkner for tidlig om morgenen.
  • Mer enn hver fjerde nordmann over 60 år har problemer med at de våkner om natten eller grytidlig om morgenen, uten å få sove mer.
  • Søvnproblemer er like utbredt blant nordmenn med lang utdannelse og høy lønn som i folket for øvrig.

Slik behandles problemene

Søvnproblemer kan behandles effektivt uten medisiner, ifølge avhandlingen. Psykologenes behandling er sammensatt av fem ulike deler:

Lise Åserud/Scanpix
  • Søvnhygiene: Leveregler som å trene, unngå middagslurer og unngå kaffe om ettermiddagen og kvelden.
  • Stimuluskontroll: Pasientene lærer seg å forbinde soverommet med søvn og avslapning, og må forlate rommet ved søvnløshet.
  • Søvnrestriksjoner: Pasientene får ikke lov til å oppholde seg mer enn et forhåndsbestemt antall timer i sengen.
  • Avslapningsmetoder: Teknikker for muskelavslapning og liknende.
  • Kognitiv terapi: Avlære misoppfatninger om søvn, som at "kroppen ikke fungerer dagen etter en søvnløs natt". Slike holdninger kan fremkalle stress.

PS: I høyre marg finner du en test basert på arbeidet med doktoravhandlingen. Her kan du selv finne ut om du lider av søvnløshet, slik fagfolk definerer lidelsen.

KJØNNSFORSKJELL: Kvinner sover tyngst, viser medisinske måleinstrumenter. Men kvinner er også mest misfornøyde med søvnen. (Illustrasjonsfoto: Scanpix / Anders Marius Knudsen)