Etter at det i tur og orden er blitt forbudt å drive ap med kvinner, innvandrere, homofile og fysisk eller psykisk handikappede, står vittigperer i vestlige land i fare for å slippe opp for mobbeofre. Og nå kan de altså miste hattemennene også.

Tysk statistikk har over lang tid entydig vist at eldre mannlige bilister langt sjeldnere kommer ut for ulykker eller uhell enn de yngre. Ifølge den tyske bilistorganisasjonen ADAC er årsaken klar: Gubbene vet godt at de ikke er unge lenger, og de tar følgene av dette.

Synssvikt Ett av best kjente problemene knyttet til aldring og bilkjøring, er at synet svekkes ettersom man blir eldre. ADACs statistikk viser at 25 prosent av alle bilister i alderen mellom 50 og 60 år stryker på en enkel synstest, mens tallet for aldersgruppen 70 til 79 år er 34,5 prosent.

Hattemennene kompenserer i svært høy grad for dette gjennom å endre kjørestil. De senker farten, kjører mer defensivt, unngår så langt det er mulig å kjøre i mørke, og viser egenskaper som andre nærmest har glemt: Høflighet og ridderlighet i trafikken.

Dette har ført til nedgang i antallet ulykker der bilister i alderen fra 50 til 75 år er innblandet. Men etter 75 års alder begynner ulykkesfrekvensen å tilta igjen, slik at det da for mange kan være fornuftig å parkere bilen for godt.

Bilvalg De som kvier seg for dette, bør i det minste vurdere å skifte bil, mener ADAC-ekspertene. Mange moderne biler har tankeløst plasserte knotter og hendeler, altfor lave seter og altfor høye dørterskler, slik at det blir vanskelig for eldre mennesker å komme seg inn og ut.

For eldre bilkjørere med penger nok kan det også være fornuftig å ta seg råd til en bil med automatgir og servostyring. Har man problemer med hjertet og/eller blodtrykket, er det lurt å koste på seg et skikkelig friskluft-system i bilen.

Fargede vinduer bør unngås, fordi de gjør det enda vanskeligere for folk med svekket syn å kjøre sikkert, spesielt i mørke. Men det viktigste av alt er at de eldre regelmessig sjekker med legen om de fortsatt trygt kan sette seg bak rattet — med eller uten hatt.