— I Ladbrokes-saken står det om hele retten til å bestemme over spillene i vårt eget land, sier Giske, som vanskelig kan se for seg at EFTA-domstolen kan komme til å gå i bresjen for en generell liberalisering.

— Dersom så skjer, vil konsekvensene bli dramatiske for alle de formålene som i dag finansieres med penger fra spill - alt fra idrettsanlegg til kulturtiltak, sier Giske.

Han mener mye tyder på at vinden blåser Norges vei: Blant annet strandet et forsøk på å la EUs nye tjenestedirektiv også omfatte pengespill.

Også i dagens automatmonopol-sak i Luxembourg mener Giske Norge har gode kort på hånden.

— I Norge har det i alle år vært slik at de store spillene blir styrt av staten. Så, på noen få år, ble omsetningen i automatbransjen tre ganger så stor som for hele Norsk Tipping. Med monopolet vil vi bare gjenopprette det som har vært normalen i Norge, sier Giske.

Han mener de sosialpolitiske sidene ved saken vil veie tungt.

— Vi kan dokumentere at folk har spilt seg fra gård og grunn, at familier har gått i oppløsning, at folk til og med har tatt sitt eget liv.

Han mener det vil være langt enklere å kontrollere hvordan automatene fungerer og drives dersom de eies av Norsk Tipping.