— Det er en desperat situasjon for libyerne, som kjemper en meget rettferdig og viktig kamp, men til syvende og sist er det dessverre slik at den kampen må kjempes av det libyske folket selv, sier bystyrerepresentant i Bergen og tidligere Rødt-leder Torstein Dahle. Han støtter ikke norsk militær deltakelse i Libya.

Han begrunner motstanden med at bombing vil gi Gaddafi økt støtte fra libyerne.

— Angrepet gir Gaddafi mer sympati og støtte lokalt og internasjonalt. Også mange motstandere av Gaddafi vil støtte ham mot bombingen. Det kan faktisk forlenge hans politiske liv.

Dahle trekker paralleller til da vestlige makter gikk inn i Irak.

— I verste fall kan Libya utvikle seg til et nytt Irak. Da så vi at utenlandsk militær inngripen ikke førte noe godt med seg, sier han.

Han mener USA, Storbritannia og Frankrike ikke har troverdighet som militære hjelpere.

— De har en lang historie som manipulatorer som bruker militær kraft til å fremme egne interesser.

- Du mener løsningen er at opprørerne må ta kampen alene?

— Ja, men vi må prøve på alle mulige måter å støtte dem moralsk og jobbe for at Gaddafi skal bli mest mulig isolert politisk og økonomisk.