Det hebraiske universitetet i Jerusalem hadde håpet å holde funnet hemmelig inntil en pressekonferanse tirsdag, men hemmeligheten lekket ut noen timer før fristen. Den israelske avisen Haaretz slo saken stort opp på sine nettsider.

Herodes’ grav ble oppdaget av professor Ehud Netzer ved det hebraiske universitetet i Jerusalem, som har drevet utgravinger i Herodium siden 1972. Han kan nå ha funnet nye historiske spor etter en skikkelse folk flest bare kjenner fra Bibelens beretninger.

Konge

Herodes ble konge i Det hellige land rundt år 39 før Kristus, og kunne takke de romerske okkupantene for sin maktstilling. Han tok livet både av sin kone og av tre sønner som han mistenkte for å ha sammensverget seg mot ham.

Ifølge Matteus-evangeliet sto han også bak barnemordet i Betlehem, der unge gutter ble drept for at ikke Herodes skulle miste sin trone til en ny «jødenes konge» som skulle være født der i byen. Maria og Josef unnslapp ved å flykte til Egypt med Jesusbarnet.

Ifølge den romerske historikeren Flavius Josephus døde Herodes i Jeriko i år 4 før Kristus. Han beskrev både kongens begravelse og selve gravstedet, og ifølge Haaretz er dette nå funnet mellom restene av to palasser som Herodes bygde i Herodium.

Utgraving

De første utgravningene på stedet ble gjennomført allerede mellom 1956 og 1962. Israel begynte arkeologisk arbeid i området i 1972, etter at det var falt i israelske hender under seksdagerskrigen i 1967.

Herodium var et av de siste støttepunktene for jødiske opprørere som kjempet mot den romerske okkupasjonen. Det ble til slutt inntatt og ødelagt av romerne i år 71 etter Kristus, året etter at de ødela det store tempelet i Jerusalem.

Kong Herodes sto også for byggingen av muren rundt det som i dag er Jerusalems gamleby, og denne muren kan sees den dag i dag. Han var dessuten mannen bak andre storstilte byggeprosjekter i Caesaria og Jeriko og bak klippefestningen Massada.