Ifølge en pressemelding fra Universitet i Bergen er Jan M. Nordbotten den yngste noensinne i Norge som har disputert for en doktorgrad. Han er født i 1982 i Bergen, og oppnådde cand. mag. grad i 2001 og avla sin cand.scient. eksamen i beregningsvitenskap i 2002, begge ved Universitetet i Bergen. Etter knapt to år, i 2004, disputerte han for dr.scient. graden ved Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Gjennom sitt doktorarbeid har Nordbotten utviklet nye metoder for å modellere og beregne risikoen for lekkasje av CO2 deponert i grunnvannsreservoar, skriver UiB i pressemeldingen.

Karl Johan Tronstad er født i 1973 og ble cand. scient ved Institutt for klinisk biokjemi, Universitetet i Bergen i 1997. I 2002 fullførte han sitt arbeid for dr.philos graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Ifølge UiB har Tronstad studert cellenes mitokondrier. Mitokondriene produserer metabolsk energi, de utgjør hver enkelt celles eget kraftverk. Tronstad har for det første undersøkt mitokondrienes struktur og funksjon i kreftceller. Han har vist at fettsyren TTA endrer kreftcellers metabolisme og vekstpotensial, og dermed at TTA kan ha en plass i kreftbehandling.