Stadig flere krever strengere regulering av handelen med håndvåpen, og mandag åpner en FN-konferanse om denne handelen og problemer forbundet med våpensmugling. Konferansen holdes i New York og varer til 7. juli.

Den skjulte handelen med håndvåpen og ammunisjon går på kryss og tvers av verden, og den har ofte sammenheng med utviklingen av ulike konflikter i verden. Ukjente mellommenn har lagt til rette for denne milliardvirksomheten som har eksistert siden 1950— og 1960-tallet, da USA og Sovjetunionen brukte mellommenn for å væpne sine allierte i den kalde krigen, skriver Reuters.

– Våpennettverkene har i stadig større grad underleverandører, de er uoversiktlige og ute av kontroll, sier ekspert på håndvåpenhandel Brian Wood.

Mobiltelefoner og PC

Han forteller at flere av dem som driver handelen fremover er enkeltindivider med bærbare PC-er, mobiltelefoner, flybilletter og stråselskaper.

Ifølge IANSA (The International Action Network on Small Arms) er den globale våpenhandelen verdt rundt 4 milliarder dollar i året, og opptil 1 milliard av denne handelen er ulovlig. IANSA et nettverk som består av 700 ideelle organisasjoner, deriblant Amnesty International og Oxfam.

– Alle våpen starter som lovlige våpen. Det er hva som skjer med dem etter hvert som setter i gang problemene, sier Anthea Lawson, talskvinne for IANSA, til Reuters.

USA er verdens største våpeneksportør, fulgt av Italia, Brasil, Tyskland, Belgia, Russland, Kina, Storbritannia, Østerrike og Japan.

Ifølge Lawson er det mindre enn 40 land som har regelverk som regulerer virksomheten til mellommenn innen våpenhandel. Dermed kan mange av dem operere fritt uten å risikere straff, siden de sjelden rører eller selv eier våpnene.

Utviklingsland

Nettverkene av mellommenn gjør det lettere for våpenleverandører å levere til utviklingsland. Disse landene mottar i dag over to tredeler av verdens import av våpen, mens de på 1990-tallet mottok omtrent halvparten, ifølge en rapport som Amnesty International la fram i mai.

Samtidig viser det seg at stadig flere våpen går til land som er pålagt et forbud mot import av våpen, opprørsgrupper eller kriminelle. Bildet blir enda mer komplisert av at myndigheter i enkelte land reduserer sine militære styrker og heller benytter seg av private leverandører som lettere kan transportere våpen uten å bli kontrollert.

Øst-Europa

Oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 utløste en strøm av våpen til markeder rundt om i verden fra overskuddslagre i tidligere kommunistiske land i Øst-Europa.

– I Europa er ikke håndvåpen så billige som de var på slutten av 90-tallet, delvis på grunn av at våpenstrømmen fra fabrikker i tidligere østblokkland har bremset opp, sier en anonym europeisk våpenhandler til Reuters.

– Men det er fortsatt rikelig med forsyninger rundt omkring. Spesielt gamle østblokkland har et overskudd av nye Kalasjnikov-rifler, og selvfølgelig finnes det mange brukte, legger våpenhandleren til.

En besøkende tørrtrener med en Barretta automatpistol på våpenutstillingen EXA i Brescia nord i Italia 8. april i år.
STRINGER/ITALY