For kansler Gerhard Schröder handler det nå om å overleve sin dypeste politiske krise. Statsgjelden stiger, arbeidsløsheten stiger, vekstraten i tysk økonomi har falt til under null, meningsmålingene er elendige og delstatsvalgene tapes ett for ett.

Søndag møter han sitt eget parti til ekstraordinært landsmøte i Berlin. Schröder har sagt at han går av hvis partiet ikke stiller seg bak hans reformpakke «Agenda 2010». Pakken bygger på anbefalingene fra Hartz-kommisjonen, som ble levert før valget i fjor.

Høyere pensjonsalder, svekkede ytelser for arbeidsløse, sterkere satsing på opplæring og utdanning er noen av elementene i pakken.

Forsøksprosjektet Auto5000 er ikke en del av Agenda 2010 i første omgang, men det er ingen tvil om at både Schröder og andre tyske politikere avventer erfaringene fra Wolfsburg og Hannover med stor interesse.

Kansleren har tidligere omtalt avtalen mellom Volkswagen og IG Metall som «banebrytende», og oppfordret til liknende kreative prosjekter andre steder i landet.