— Disse rakettene er nær våre grenser og utgjør en trussel mot oss, sa Medvedev til TV-kanalen Al Jazeera og la til at Russland blir nødt til å svare, naturlig nok med militære midler.

Russland avviser vestlige påstander om at rakettskjoldet ikke er rettet mot dem, og hevdet at skjoldet truer det russiske atomforsvaret.

USAs utenriksminister Condoleezza Rice undertegnet i forrige uke en avtale med Polen om utplassering av ti raketter. I tillegg vil skjoldet omfatte et radaranlegg i Tsjekkia. USA hevder skjoldet er rettet mot røverstater som Iran.

Er Russland en trussel for vestlige land? Si din mening i feltet under!

SABELRASLING? Russland vil ta i bruk militære midler som et svar på rakettskjoldet, sier president Medvedev.
SCANPIX