Medisinsalget er på ti år mer enn doblet, målt i kroner. I fjor ble det omsatt legemidler for 17 milliarder kroner, eller 3.600 kroner i snitt per innbygger. Antidepressiva og sovemidler er blant medisinene der salget har økt.

Sosialmedisiner Per Fugelli har tre forklaringer på økningen: Fravær av Gud gir mer angst og depresjon.

– Med religionens fall har en del mennesker mistet trygghet, mening og sammenheng i livene sine. De har blitt etterlatt i et eksistensielt tomrom. Dette blir forsøkt løst kjemisk, sier professoren til Vårt Land.

Hans to andre forklaringer er at det moderne mennesket tåler motgang dårlig, og vi opplever økt prestasjonspress.

– Tendensen er lik i hele den vestlige verden. Friske mennesker tar stadig flere medisiner enten for å forebygge mulig sykdom i framtiden, eller for å behandle ting som tidligere var regnet som normaltilstander, sier Fugelli.

Seniorrådgiver Christian Berg ved avdeling for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet har en annen forklaring på den økte medisinbruken.

– Overvekt og en stillesittende livsstil må ta noe av skylden for det økte medisinforbruket i Norge, sier Berg.

Han viser dessuten til at befolkningen blir stadig eldre, og at det har kommet nye medisiner mot sykdommer det tidligere var vanskelig å behandle.