Det viktigste skrittet man kan ta for å bedre situasjonen er å øke journalistenes bevegelsesfrihet, mener forfatterne bak rapporten.

Den nye rapporten undersøker hvordan israelske og palestinske medier selv dekker konflikten mellom de to landene. Den er laget av International Press Institute, en internasjonal organisasjon basert i Østerrike, og tar utgangspunkt i den siste konflikten i november 2012. Forfatterne har besøkt et 20-talls medier og intervjuet 50 journalister. Hele rapporten kan du lese her.

— I og med at det er sterke restriksjoner på hvor journalister på begge sider kan bevege seg, kommer det ut veldig få saker som handler om mennesker og dagligliv hos motparten. Det fører igjen til mangel på kunnskap, forståelse og toleranse, sier Kjetil Haanes til Aftenposten.no.Han er tidligere nestleder i Norsk journalistlag og en av tre forfattere bak rapporten.

Flyplassen stengt

I tillegg har forfatterne funnet en rekke eksempler på propaganda og hatefulle ytringer hos medier på begge sider. For eksempel skal medier knyttet til Hamas ha rapportert at det israelske parlamentet Knesset var truffet av raketter fra Gaza. De skal også ha meldt at flyplassen i Tel Aviv var stengt på grunn av rakettangrep. Ingenting av dette stemte.

-Enkelte medier ser det som sin oppgave å mobilisere folket heller enn å gi korrekt informasjon, sier Haanes.

På den israelske TV-kanalen Channel 2 skal en forsvarskommentator ha sagt at Gaza burde jevnes med jorden. Mens en journalist i avisen Maariv skal ha anbefalt at Israel kuttet Gazas forsyning av vann og elektrisitet. Dette er to av eksemplene forfatterne fant på hatefulle ytringer.

Situasjonen forverret

Når det gjelder manglende bevegelesesfrihet, peker Haanes på at situasjonen har forverret seg kraftig de siste årene. Hamas har siden desember 2012 nektet israelske journalister å komme inn i Gaza. Israel nekter journalister fra Gaza og Vestbredden å komme inn i Israel. Mens bare en liten håndfull israelske journalister rapporterer jevnlig fra Vestbredden. Journalister på begge sider innrømmer at de har få kilder hos motparten, og sjelden intervjuer disse.

Derfor er hovedanbefalingen i rapporten at begge sider lemper på disse restriksjonene.

-Reportasjer fra den andre siden vil kunne gi mer innsikt i hvordan motparten tenker. Derfor er det rart at ingen parter ser seg tjent med å tillate dette, sier Haanes.Han forteller at journalister på begge sider er frustrerte over situasjonen, og enige om at det trengs endring. Det mener Haanes gir grunn til optimisme.

-Men er det noen grunn til å tro at israelske og palestinske myndigheter vil lytte til dere?

-Jeg håper det. Vi er verdens eldste pressefrihetsorganisjon, og høyt respektert i regionen. Det så vi da vi var på vår rundtur, alle dører ble åpnet. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra begge hold.

Sensur og trusler

Blant de øvrige anbefalingene er at Israel må anerkjenne at det finnes palestinske medier og palestinske journalister, noe de ikke gjør i dag. De ber også om at myndighetene på begge sider gjør slutt på sensur og trusler mot journalister.

-Og så må de begge bestrebe seg på å garantere sikkerheten til journalister, avslutter Haanes.

Den nye rapporten er finansiert av det norske utenriksdepartementet, og ble lagt frem på International Press Institutes verdenskongress i Jordan i dag.

NY RAPPORT: Kjetil Haanes, en av tre forfattere bak rapporten
Scanpix