Allerede lørdag 7. november ble redaktører, blant annet Aftenpostens nyhetsredaktør Ole Erik Almlid, oppringt av UDs underdirektør Ranghild Imerslund med informasjon om hva som hadde skjedd.

Informasjonen var kortfattet, men henstillingen var tydelig:

UD ønsket ingen omtale av denne saken for å sikre seg arbeidsro. Dette ble fulgt av alle medier i Norge. Internasjonalt har alle store byråer og mediehus samme holdning:

Slike saker omtales ikke

— Dette er svært uvanlig. Vi valgte imidlertid å følge henstillingen om ikke å omtale saken av hensyn til mannens sikkerhet, sier Almlid.

Årsaken til nevnte holdning og til UDs henstilling er erfaringen med at offentlig omtale av gisselsituasjoner ofte gjør det vanskeligere å frigi gisler.

I Kunar-provinsen opererer mange ulike grupperinger som det er vanskelig å ha kontroll over. UD sier også at det er uklart hvem kidnapperne er i dette tilfellet.

— Uansett er det slik at mange grupperinger selger profilerte gisler til større grupper/miljøer som bruker gislene i politiske øyemed, eventuelt som en byttehandel mot fengslede talibanere eller annet. Det kan ofte være i kidnappernes interesse at slike saker utvikler seg til å bli en større mediesak, hevder underdirektør Ragnhild Imerslund i UD.