Washington: Med mellomvalget to måneder unna forsøker Barack Obama å komme på offensiven med økt fokus på økonomi. Samtidig gjør USA en siste kraftanstrengelse i Afghanistan.

Selv om slutten på USAs kampoppdrag i Irak var et hovedtema i Obamas tale tirsdag kveld, forsøkte presidenten å unngå å dvele for mye ved de syv blodige årene i Irak.

Han ville i stedet se fremover med et todelt budskap: Økonomien vil nå bli heist til topps på dagsordenen, og utviklingen i Afghanistan må snus i løpet av et år.

— I dag er vår mest pressende oppgave å gjenreise økonomien og sysselsette millioner av amerikanere som har mistet arbeidet, sa Obama i talen.

Kampene i Afghanistan har rast siden 2001, mens USA invaderte Irak to år senere. De to krigene har kostet USA enorme beløp, og på toppen av det hele ble landet hardt rammet av finanskrisen høsten 2008. Økonomi og valg

Utspillene om økonomien og krigene i Irak og Afghanistan må ses i lys av den lave oppslutningen om presidentens demokratiske parti i forkant av mellomvalget, mener Mike Winnerstig fra Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

— Obama opplever nå, med en viss rett, tror jeg, at den amerikanske opinionen bryr seg mye mer om den innenrikspolitiske økonomien enn om Afghanistan, sier han.

Den svenske USA-eksperten er imidlertid skeptisk til det han beskriver som «en veldig tydelig kobling» av USAs økonomiske utvikling og Afghanistan-krigen.

— Det eneste problemet jeg ser med det, er at dersom USA skal være en global supermakt, hvilket han også gir uttrykk for, er det åpenbart at det også må koste penger, sier Winnerstig.

USA trapper nå opp krigen i Afghanistan. Onsdag ble det klart at landet har mistet 323 soldater i år, flere enn i noe annet år siden invasjonen. Obama står likevel fast ved at tilbaketrekningen vil starte om et års tid.

Vi har brukt store ressurser i utlandet i en tid med stramme budsjetter hjemme

President Barack Obama

Rekordunderskudd

«Krigen mot terror» har kostet amerikanske skattebetalere to milliarder kroner hver eneste dag i snart ni år, viste en rapport fra Congressional Research Service (CRS) i sommer.

Irak-krigen har kostet drøyt 4400 milliarder kroner, mens krigføringen i Afghanistan og andre steder hvor terrorister oppholder seg, har kostet 1830 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under bildet

JIM YOUNG

AVSLUTTET KRIGEN: President Obama brukte i sin tale — holdt fra plassen ved skrivebordet i Det ovale kontor - mye tid på å avrunde krigen i Irak.

— Vi har brukt store ressurser i utlandet i en tid med stramme budsjetter hjemme. Dette har i sin tur gått på bekostning av investeringene i vårt eget folk og bidratt til rekordstore underskudd, påpekte Obama, som nå er snart halvveis i sin presidentperiode.

Ifølge presidenten er tiden nå inne for å ta fatt på vanskelige oppgaver som er blitt utsatt altfor lenge, deriblant energipolitikk, utdanningsreform og tiltak for økt produksjon og sysselsetting.

I dag ligger arbeidsløsheten på 9,5 prosent i USA, noe som har skapt stor frustrasjon blant velgerne.

Irak-oppdrag over

Obama brukte sin tale til å erklære offisielt at USAs kampoppdrag i Irak nå er over. Han hedret de amerikanske soldatene, men advarte samtidig om at Irak fortsatt risikerer å bli utsatt for angrep fra ekstremister.

Obama ba samtidig de ledende irakiske politikerne om å få på plass en regjering. Flere måneder etter valget er det fortsatt politisk kaos i Irak fordi de to ledende gruppene ikke klarer å bli enige om hvordan de skal fordele makten.

Presidenten søkte i det som bare var hans andre tale fra Det ovale kontor, å gravlegge konflikten med forgjengeren George W. Bush, som sto bak USAs invasjon. Obama motsatte seg fra første stund krigen.