Kalus Justsen

George W. Bush er ivrig og vil utnytte det mandatet som velgerne ga ham gjennom den overbevisende seieren ved tirsdagens valg, og sette USA på en mer konservativ kurs med reformer av skolevesen, skattesystem og folkepensjon.

Torsdag understreket den amerikanske presidenten for andre dag at han ønsket å være alles leder, og at han ville gjøre en spesiell innsats for at rekke hånden ut til de 55 millionene som ikke stemte på ham.

Samtidig forsikret han at han ikke vendte tilbake til Det hvite hus bare for å holde stolen varm, men for å få gjennomført de viktigste punktene fra det programmet han la frem for velgerne.

Politisk kapital

På en hastig sammenkalt pressekonferanse struttet den gjenvalgte presidenten av selvtillit da han forklarte at han gjennom valget hadde fått den politiske bankboken sin til å svulme opp og nå hadde til hensikt å bruke disse pengene.

— Jeg føler at jeg gjennom kampanjen og valget tjente politisk kapital, og nå har jeg til hensikt å bruke den. Og jeg vil bruke den på de tingene som jeg fortalte folk at jeg ville bruke den på.

George W. Bush fulgte dermed linjen som hans visepresident Dick Cheney antydet et døgn tidligere, da han under den republikanske seiersfesten slo fast: - Vi har et mandat.

Vurderingen skaper begeistring blant en rekke av presidentens tilhengere på høyrefløyen, som etter seieren har sagt at grunnen er lagt til intet mindre enn en revolusjon av det amerikanske samfunnet.

Flere har fastslått at tiden er kommet til å gjennomføre en konservativ dagsorden.

— Hvis ikke nå, når skal det da bli, er vurderingen.

Denne holdningen sender kuldegysninger gjennom demokratene. Presidenten forsøkte å berolige dem med løfter om at han ikke bare vil samarbeide med enkelte utvalgte senatorer fra sak til sak, men virkelig ønsker et tverrpolitisk samarbeid om de viktigste sakene.

Enkeltes ansvar

Målet med de interne reformene er å skape et samfunn hvor den enkelte har et større ansvar for sin egen økonomiske situasjon, og hvor det frie økonomiske markedet treffer mange beslutninger om bl.a. sykeforsikring og pensjon.

Et slikt system vil ifølge presidenten gjøre USA til en nasjon av eiere og samtidig begrense den offentlige administrasjonen. Mange sosiale programmer kan innskrenkes, noe som reduserer det enorme underskuddet på statsbudsjettet.

De pene orden om samarbeid kan ikke skjule at flere forslag som skal føre disse ideene ut i livet, vil møte bitter motstand fra demokratene, når de når frem til Representantenes hus og Senatet.

Det gjelder ikke minst ønsket om å privatisere en del av folkepensjonen, ved å gi den enkelte mulighet for å sette innbetalinger på en privat konto i stedet for å bidra til fellesskapet.

Presidentens valgløfte om å forenkle USAs uhyre kompliserte skattesystem kan også bli vanskelig å føre ut i livet. George W. Bush forsikret torsdag at reformene ikke blir et skjult forsøk på å øke skattene for alle eller senke dem for enkelte utvalgte grupper.

— Slik er ikke jeg. Så vil jeg si helt klart at det er nødvendig med skatteøkninger og å gjøre det på den måten, lød løftet fra presidenten.

For mange av de sosialt konservative og fundamentalistiske kristne, som med overveldende flertall stemte på George W. Bush, kan de første signalene om de kommende års kurs komme hvis presidenten i løpet av kort tid får mulighet for å utpeke et nytt medlem av Høyesterett.

På den utenrikspolitiske fronten lyder budskapet at kursen i krigen mot terror og i Irak skal holdes, og at USA har de nødvendige ressurser til å sikre seier på begge fronter.

Det er også forsikringer om at presidenten ønsker samarbeid «med våre partnere i EU og NATO», men ingen tegn på at kritikken i utlandet og forbløffelsen over den klare valgseieren har gjort noe inntrykk.

— Det er noen rundt i verden som mener at det er misbruk av tid å forsøke å spre frihet og demokrati. Jeg har hørt den kritikken, men er uenig med dem som sier at noen samfunn ikke kan bli fri.

<b>MØTTE PRESSEN:</b> Den amerikanske presidenten forlater scenen etter pressekonferansen i går.<p/> FOTO: SHAUN HEASLEY, REUTERS