Til liten nytte, kan det virke som: De første meningsmålingene etter den siste debatten gir en klar seier til Barack Obama.

I CNNs måling gir 58 prosent debattseieren til Obama. 31 prosent synes McCain var best. CBS News har tilsvarende resultat i favør av Obama.

CNN-målingens utvalg har en overvekt av demokrater. Men målingen gir Obama seieren også blant de partiuavhengige TV-seerne: 57 mot 31 prosent.

— Obama beholdt roen, sier CNNs kommentator David Gergen.

Satt rolig

Nattens debatt var den beste av de tre, først og fremst fordi McCain kom på offensiven. Obamas strategi i nattens debatt var tydelig å sitte stille i båten. Han unnlot å angripe Sarah Palin da han fikk mulighet til det. Han brakte heller ikke opp Keating-skandalen da debatten dreide inn på personangrepene i valgkampen.

Men han svarte på angrepene McCain har fremsatt mot Obama og hans forhold til William Ayers, professoren i Chicago som deltok i en terrorgruppe på 1960— og 70-tallet.

— For 40 år siden deltok Ayers i forferdelige handlinger. Da var jeg åtte. Nå er han professor ved universitetet i Chicago. For ti år siden deltok han og jeg i et styre som jobbet for utdanningsspørsmål, støttet av Reagans ambassadør, Mr. Annenberg, sa Obama.

John McCain presset Obama hardt, spesielt i begynnelsen av debatten. Han anklaget Obama for å ville heve skattene og for å ha deltatt i en mer negativ valgkamp enn noen gang før.

— Hundre prosent av dine valgkampreklamer har vært negative, kontret Obama.

Han anklaget McCain for å ville fortsette politikken til George W. Bush. For første gang i de tre TV-debattene klarte McCain en skikkelig retur:

— Obama, jeg er ikke president Bush. Hvis du ønsker å drive valgkamp mot ham, skulle du ha vært kandidat for fire år siden.

Rørleggerdebatten Debatten vil bli husket som Joe Rørlegger-debatten: John McCain brakte på bane en mann ved navn Joe Wurzelbacher, en rørlegger fra Toledo, Ohio, som Obama har møtt i valgkampen.

Ifølge McCain hadde denne Joe Rørlegger ikke råd til å kjøpe sin egen bedrift hvis Obamas skatteplan skal gjennomføres.

Joe Rørlegger dukket pussig nok opp flere ganger i debatten. Ingen var mer overrasket over dette enn Wurzelbacher selv:

— Det er ganske surrealistisk, mann, at navnet mitt blir nevnt i en presidentdebatt, sier han til Associated Press.

Han ønsket ikke å røpe hvem han ville stemme på.

Men på Fox News har Wurzelbacher tidligere sagt at Obamas ønske om å «distribuere rikdom» skremte ham.

— Det er jo et sosialistisk synspunkt. Jeg arbeider for pengene, og det er min rett å bestemme hvem som skal ha penger av meg. Myndighetene skal ikke bestemme at fordi om jeg tjener litt ekstra, skal jeg være nødt til å dele det med andre, sa Wurzelbacher.

Det gjenstår å se om et flertall av amerikanerne er enige med ham. Det satser i hvert fall John McCain på akkurat nå.

Her er Obamas møte med Joe Rørlegger (ekstern lenke):

Se hele debatten her ( ekstern lenke )

BESTE DEBATT: Barack Obama og John McCain utvekslet flere harde slag i natt.
SISTE DUELL: John McCain hilser på supportere på vei til den siste TV-debatten mot Obama.
CARLOS BARRIA
MØTTE OBAMA: Joe «the plumber» Wurzelbacher.
JIM YOUNG/ REUTERS