Loven ble kunngjort i et kommuniké tirsdag. Den gir all makt som før tilhørte landets president til hærgeneralen som ledet kuppet.

I kommunikeet sies det dessuten at kuppet ble utløst av forverrede levekår for folk flest i Mauritania og at presidenten hadde avskjediget sjefene for landets væpnede styrker.