Statens Strålevern fikk i dag informasjon om at det ved reaktor nr. 1 på Kola kjernekraftverk oppsto en unormal driftssituasjon i forbindelse med en turbin som er tilknyttet reaktoren.

Som en følge av dette ble reaktoren stengt ned av det automatiske sikkerhetssystemet. Hendelsen skjedde søndag 18. mai. Nødstrømsaggregatet ved kraftverket, som er levert av Norge, ble satt i drift i den oppståtte situasjonen.

Strålevernet har vært i kontakt med sikkerhetssjef Pytkin ved kraftverket. Han opplyser at feilen er utbedret.

— Hendelsen viser at de tiltak Norge har iverksatt for å styrke sikkerheten ved Kola kjernekraftverk virker etter sin hensikt, sier direktør i Statens Strålevern, Ole Harbitz.