Per Nyholm

The Economist som kommer ut i London og anses for liberalt magasin med en forkjærlighet for såkalt ansvarlig kapitalisme, fremstiller i et åpent brev, i en lederartikkel og i et større dokumentarisk materiale Berlusconi nærmest som en forbryter. Magasinet oppfordrer Berlusconi til å besvare en rekke spørsmål om sine forretningsmetoder og økonomiske disposisjoner. Spørsmålene vil utvilsomt forbli ubesvart.

«Presidenten har annet og viktigere ting å gjøre enn å lese The Economist,» lyder den tørre kommentaren fra Berlusconis pressekontor i Palazzo Chigi, regjeringssjefen offisielle residens i Roma.

The Economist vakte oppsikt i april 2001 med en artikkel der de analyserte Berlusconi og konkluderte at han var uegnet til å lede Italia. Berlusconis sentrum-høyrekoalisjon vant kort etter et spennende parlamentsvalg og dannet regjeringen, som fortsatt leder landet og i dette halvåret innehar formannskapet i EU.

Mange iakttakere mener at i debatten omkring Berlusconi ligger en mangel på gjensidig forståelse. Berlusconi, den iltre og kontante italiener, fatter ikke nordeuropeerne og spesielt ikke den nordeuropeisk venstrefløy, som han finner byråkratisk, kjedelig og moraliserende.

Tyskerne, britene og skandinavene anser til gjengjeld Berlusconi for å være upålitelig, useriøs og manipulerende, en mann som bruker sin politiske makt til å beskytte seg mot loven og domstolene, noe som er en av anklagene i The Economist. Nord for Alpene er det til skade for politikeren Berlusconi at han er Italias rikeste mann, som blant annet eier et mediekonsern og fotballklubben AC Milan. Mange italienere ser opp til Berlusconi av samme grunn.

Berlusconi reagerte på The Economists første offensiv i april 2001 med et sivilt søksmål som domstolene ennå ikke har tatt stilling til. Denne gangen er det tale om et mer massivt angrep. Forventningen i Roma er at enda en baktalelsessak er resultatet.

The Economists materiale kan leses på www.economist.com