-Dette skjedde ikke fordi noen kom til å trykke feil. Det var tvert om en massiv ødeleggelse av data og dokumentmanipulasjon som ble utført uten noen som helst lovlig begrunnelse, sier den regjeringsoppnevnte etterforskeren Burkhard Hirsch.

Hirsch overleverte onsdag en rapport om slettingen til en parlamentarisk granskingskommisjon, og denne vil danne grunnlaget for kommisjonens utspørring av Kohl torsdag og fredag.

Slettingen gjaldt salget av 36 stridsvogner til Saudi-Arabia, salget av Leuna-raffineriet i Øst-Tyskland til Elf Aquitaine, og salg av jernbaneeide leiligheter til en CDU-bidragsyter for nærmere 30 milliarder kroner.

For å gi en idé om omfanget av slettingen, opplyser Hirsch at bare dokumenthaugen om salget av Leuna-raffineriet var 15 meter høy. Alt er borte.