De 244, som i hovedsak består av yngre Fatah-medlemmer fra Rafah, retter i et opprop sterk kritikk mot bevegelsens leder, palestinernes president Mahmoud Abbas.

Fatah-ledelsen kritiseres for manglende vilje til åpenhet og demokratisering, og for ikke å følge opp sine tidligere løfter om å skaffe jobber til bevegelsens medlemmer.

Masseflukten fra Fatah vitner om splittelse i den palestinske bevegelsen, først og fremst mellom den gamle garden av ledere og yngre medlemmer.

Primærvalg

I neste måned skal Fatah holde primærvalg foran valget på nytt palestinsk nasjonalråd i januar, der islamistene i Hamas er sterke utfordrere.

Primærvalget blir det første i bevegelsens historie, ettersom kandidatene tidligere ble håndplukket av Fatah-ledelsen med Yasser Arafat i spissen.

Flere væpnede militsgrupper med utspring fra Fatah har de siste årene gått i spissen i kampen mot den israelske okkupasjonen, og til tider åpent utfordret både palestinske selvstyremyndigheter og politi.

Stormriddere

Etter den israelske tilbaketrekkingen fra Gazastripen i september, har de væpnede gruppene i stor grad tatt loven i egne hender og bidratt til kaos i området.

Tirsdag bortførte medlemmer av en nyopprettet gruppe som kaller seg Stormridderne to menn, som ble anklaget for å løpe Israels ærend.

Gruppen, som har medlemmer med bakgrunn fra Fatah, begrunner aksjonen med de palestinske sikkerhetsstyrkenes manglende vilje til å aksjonere mot de to mennene, til tross for gjentatte tips om at de var overløpere.