• Jeg blir trist når jeg tenker på de lidelser uskyldige afghanere nå kan bli utsatt for. Men samtidig håper jeg angrepet betyr slutten for det undertrykkende Taliban-regimet.

Den afghanske flyktningen Masoda Qazi Wasiri satt foran tv-skjermen og fulgte rakettangrepene på sitt hjemland utover kvelden søndag. Den 40 år gamle flyktningen og hennes fem barn kom til Norge for to år siden. Masodas mann som var politigeneral, ble drept da Taliban kom til makten. Nå bor enken og barna på Brattholmen på Sotra.

Var rektor

— Jeg frykter for alle de fattige afghanere som allerede lider under mangel på mat og medisiner. Jeg tenker på dem som ikke har råd til å flykte fra landet og ikke har mulighet til å unnslippe krigshandlingene som måtte komme, sier Masoda Qazi Wasiri.

Hun var rektor på en skole i hovedstaden Kabul i seks år og ledet også en organisasjon som drev humanitært arbeid blant afghanske kvinner. Da Taliban kom til makten, og kvinners deltakelse i utdanningssystemet ble bannlyst, flyktet hun sammen med familien til Peshawar i Pakistan. Her fortsatte hun å jobbe for afghanske enker som hadde mistet sine menn i borgerkrigen i hjemlandet. Også hennes yngste bror ble drept av Taliban, forteller Masoda.

Trist, men håpefull

Søndag kveld var hun både trist, men bar også på et håp om at Taliban nå blir styrtet.

— Regimet er skyld i all den elendighet Afghanistan befinner seg i. Alle afghanere som har utdanning tar avstand fra alt hva Taliban står for. De som sympatiserer med regimet er for det meste fattige mennesker som ikke har noe valg. Taliban gir mange av dem en jobb og et levebrød, mener Masoda Qazi Wasiri, som selv er universitetsutdannet.

Hun mener Osama bin Laden er en terrorist som ikke har noen støtte blant vanlige afghanere.

— Jeg drømmer om dagen da jeg sammen med barna mine kan reise tilbake til et Afghanistan der Taliban er borte vekk, sier hun.

HÅPER: ý Jeg håper Talibans tid nå er ute, sier den afghanske enken og flyktningen Masoda Qazi Wasiri, som bor på Sotra sammen med sine fem barn.

HÅPER: - Jeg håper Talibans tid nå er ute, sier den afghanske enken og flyktningen Masoda Qazi Wasiri, som bor på Sotra sammen med sine fem barn.
FOTO: JAN M. LILLEBØ