Coretta Scott King ble 78 år gammel. Hun har videreført arven etter sin mann etter at han ble drept av en snikskytter i 1968.

King ble rammet av et slag for en tid tilbake og har også hatt andre helseproblemer.