Minst sju mennesker er blitt skutt i demonstrasjoner den siste uken. Opposisjonen frykter at Chavez har planer om å bli sittende som president på livstid ettersom han ønsker å fjerne den delen av grunnloven som begrenser hvor lenge en president kan bli sittende.

Reformene skal ifølge Chavez bidra til at Venezuela blir et sosialistisk land. Han har også foreslått kortere arbeidsdag og økt sosialstøtte.

– Vi må alle stå sammen mot vold og mot reformen, sa studentlederen Freddy Guevara i en tale under demonstrasjonen. Markeringen gikk fredelig for seg, men ble nøye overvåket av politiet.