Astronomene venter at mange observatører forveksler den røde planeten med mer mystiske objekter i ukene som kommer. Grunnen er at Mars passerer nær Jorden og opptrer som et rødt lys over tretopper og husstak. 13. juni er Mars nærmere Jorden enn den har vært på to år. En avstand på 70 millioner kilometer er nær nok til at planetens polare iskalotter er observerbare gjennom et lite teleskop.

— Planeten vil ligge lavt på himmelen etter mørkets frembrudd og den kan se ut som en klar og rød stjerne. Normalt fremkaller dette en skur av UFO-rapporter, sier den ledende britiske astronomen Sir Patrick Moore til BBC Radio 4.

Mars vil ligge lavt mot horisonten på den sørlige himmel og mellom konstellasjonene Skorpionen og Skytten. Det beste observasjonsværet er lett tåke som filtrerer bort lysvariasjoner som følge av temperaturforskjeller. Mars røde farge kommer av rustent støv. Planeten har et jordsmonn med mye jern.

I august 2003 vil Mars være nærmere Jorden enn den har vært på 6.000 år. Avstanden blir omlag 55 millioner kilometer.(Origo)