Mars er på sitt klareste tirsdag, og observatører finner den i sør ved midnattstider. Teknisk sett er den røde planeten i opposisjon, som vil si at Jorden ligger i en rett linje mellom Solen og Mars. Mars er nærmest Jorden mellom 21. og 22. juni. Avstanden er omlag 67 millioner kilometer. Nærere har den ikke vært siden 1988. Planeten er nær nok til at dens polare iskalotter er observerbare gjennom et lite teleskop. Mars røde farge kommer av rustent støv. Planeten har et jordsmonn med mye jern.

Planeten vil igjen være i opposisjon i august 2003, og vil da bli et spektakulært skue for observatører på den nordlige halvkule. Mars er da nærmere Jorden enn den har vært på 6.000 år. Avstanden blir omlag 55 millioner kilometer.

Mars gjennomsnittsdistanse til Solen er 228 kilometer. Et døgn på Mars er 24,6 jordtimer, og ett år tilsvarer 1,88 jordår. Diameteren er 6.792 kilometer, og den har den høyeste vulkanen i Solsystemet. Olympus Mons er 25 kilometer høy. Månene heter Phobos og Deimos.(Origo)