Tallet på døde er ikke bekreftet, men bilder av døde og panikkslagne mennesker i byen forteller om et stort omfang.

Gori ligger i Georgia nær grensen til utbryterregionen Sør-Ossetia. Målet for de russiske bombeflyene var militære anlegg hvor med georgiske styrker holdt til, men bombene traff i stedet boligblokken, sier BBCs reporter, som forteller om brennende bygninger og mennesker som forsøkte å løpe i sikkerhet.

Lørdag ble det også meldt om russiske angrep på mål inne i Abkhasia, og abkhasiske angrep på georgiske styrker i grenseområdet til Georgia. Derfra var det ikke kommet meldinger om drepte lørdag ettermiddag.

Usikre tall

Opplysningene om antall sivile som er drept i krigshandlingene i Sør-Ossetia og Georgia varierer sterkt.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov uttalte lørdag at 1.500 sivile var drept i Sør-Ossetia og at tallet steg. Noe seinere oppga Russlands ambassadør i Georgia at tallet var 2.100.

Sekretæren for det nasjonale sikkerhetsrådet i Georgia sier samtidig at de sivile og militære tapene til sammen sannsynligvis er under 100, mens presidenten i utbryterregionen Sør-Ossetia, Eduard Kokoity, oppgir at rundt regnet 1.400 mennesker skal være drept siden fredag.

Når det gjelder tallet på drepte er variasjonene mindre. En russisk offiser, generaloberst Anatolij Nagovitsjin, sier at 12 russiske soldater er drept og 150 såret, og georgiske myndigheter oppgir at rundt 40 georgiske soldater er drept og 100 såret. Tallene som ble oppgitt steg noe utover kvelden

ICRC, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, meldte at sykehusene i Sør-Ossetias provinshovedstad Tskhinvali var overfylt av sårede.

UNHCR bekymret

FN er bekymret for sikkerheten til tusenvis av mennesker som flykter fra kampene i Sør-Ossetia. Totalt skal mellom 6.000 og 7.000 mennesker ha flyktet fra krigen. Men også her er tallene usikre.

En FN-talsmann oppga lørdag at anslagsvis 2.400 mennesker søker tilflukt andre steder i Georgia etter at regjeringsstyrkene satte i gang militæroffensiven fredag for å gjenvinne kontrollen over Sør-Ossetia. I tillegg skal 4.000 til 5.000 mennesker ha reist til Russland, sier talsmannen. Men Russlands forsvarsminister Sergeij Lavrov hevdet at minst 30.000 har kommet over grensen siden fredag.

Meldinger om en bombe som eksploderte i nærheten av en leir for internflyktninger i byen Gori, uroer Høykommisæren for flyktninger, (UNHCR) som oppfordrer alle parter i konflikten til å unngå å skade sivile og la flyktninger passere i fred.