Det går frem av en amerikansk studie, referert av BBC News.

I gjennomsnitt tjente «mannssjåvinistene» 8500 dollar (48.000 kroner) mer i året enn menn med moderne holdninger.

— Det kan være at menn med tradisjonelle holdninger er mer interessert i makt, både i form av adgang til ressurser - som penger i dette tilfellet - og i form av en underdanig kvinne, sier psykologen Magdalena Zawisza.

Undersøkelsen ble gjort blant av forskere ved Universitetet i Florida. De har fulgt en gruppe på 12.686 menn og kvinner helt siden 1979.

Deltakerne ble blant annet spurt om de mente at kvinner bør holde seg hjemme, og om de trodde det var en sammenheng mellom ungdomskriminalitet og utearbeidende mødre.

— En annen teori er at arbeidsgivere er mer tilbøyelige til å forfremme menn som forsørger familien alene. De anerkjenner at slike menn trenger mer støtte til familiene sine, fordi de er familieforsørgere, sier Zawisza.

Undersøkelsen viser også at kvinner med moderne holdninger tjener litt mer enn tradisjonelle kvinner. I USA er forskjellen 1500 dollar (8500 kroner).

Om funnene er overførbare til norske forhold, er ikke kjent.

Hva er ditt inntrykk? Tjener konservative menn mest, også i Norge?