Dette er trolig en av de viktigste årsakene til at de mannlige studentene jevnt over får dårligere karakterer, konkluderer undersøkelsen som er gjengitt i siste utgave av tidsskriftet Studies in Higher Education.

Mens de kvinnelige studentene ved universitetet i gjennomsnitt var borte fra én av 8,27 forelesninger, holdt de mannlige studentene seg borte fra én av 6,32 forelesninger, skriver The Guardian.

De vanligste unnskyldningene for fravær er sykdom, tretthet og personlige grunner, mens få av de spurte oppgir lønnet arbeid, dårlige lærere eller mer interessante forelesninger andre steder som årsak.

– Det er særlig grunn til å merke seg at studentene bare i 2,8 prosent av tilfellene oppgir lønnet arbeid som årsak til fraværet, heter det i undersøkelsen.