Mannen var sjåfør i bilen. Ulykken skjedde da bilen kom over i venstre kjørefelt og kolliderte med en bygning.

Politiet har mistanke om promillekjøring. Den omkomne hadde ikke gyldig førerkort