Så sent som søndag opererte norske myndigheter med 462 savnede, men etter at politiet overtok registreringen sank tallet til 275 mandag. Arne Huuse, sjef for Nye Kripos, mener Utenriksdepartementets registrering av savnede forklarer det store avviket.

— En av grunnene til at man har fått dette fallet i tall, skyldes at informasjonen fra Utenriksdepartementet var kommet inn fra ulikt hold ý noen med fornavn, noen med etternavn ý slik at det ble en dobbeltføring. Korreksjoner er blitt gjort i forbindelse med politiets arbeid, sa Huuse på en pressekonferanse i Regjeringskvartalet mandag.

Han understreket at listen som ble offentliggjort mandag, er foreløpig, og at flere av dem som står oppført på listen likevel ikke reelt sett er savnet. Huuse la til at det vil ta noen dager før den listen er helt eksakt.