Årsaken er at en avtale Norge inngikk med EU i fjor om utlevering i straffesaker ennå ikke er trådt i kraft. Ingen vet heller når dette vil skje.

Da politiet i Norge og Nederland gikk til aksjon 8. juni i fjor, begynte den største opprullingen av en narkoliga som norsk politi noen gang har stått for. Mer enn 40 personer ble arrestert, saken hadde forgreninger til Nederland, Frankrike, Spania, Belgia og Marokko, pluss alle de nordiske landene. Det handlet om kilovis med heroin, amfetamin, kokain og hasj.

Bak aksjonen, som hadde fått kodenavnet «Operasjon Broken Lorry», lå et tett internasjonalt politisamarbeid, særlig med nederlandsk politi.

— Ville gått mye raskere

Flere av de mistenkte ble arrestert utenfor Norge denne junidagen. Og der sitter noen av dem fortsatt, mer enn ett år senere. Det er 15 måneder siden norsk politi begynte arbeidet med å få utlevert fem menn fra Nederland, for å stille dem for en norsk domstol. De siktede har brukt regelverkets rikholdige muligheter for å anke og få overprøvd utleveringsønsket fra norsk politi.

Dersom avtalen om «den europeiske arrestordren» hadde vært satt ut i livet, ville mennene etter alle solemerker vært på plass i Norge for lengst.

— Det ville gått vesentlig raskere å få dem utlevert, sier statsadvokat Jan Glent hos Det nasjonale statsadvokatembetet, som har ansvaret for «Operasjon Broken Lorry».

Men fordi avtalen mellom EU og Norge foreløpig bare er formelt godkjent av et fåtall EU-land, må Glent og hans kolleger følge de gamle reglene i kontakten med nederlandske domstoler.

Fire-seks ankerunder

En av konsekvensene er at en av hovedmennene i saken, en belgier, nå har sittet varetektsfengslet i mer enn ett år i Norge. Han har ennå ikke fått saken sin opp for retten. Påtalemakten ønsker å tiltale flere andre samtidig med ham. Disse sitter foreløpig fengslet i Nederland, derfor må han pent vente.

— Dagens system åpner for fire-seks ankerunder i domstoler og departementer. Dette tar tid, sier politiinspektør Reidar Bruusgaard, leder av seksjonen for organisert kriminalitet i Kripos.

Med den europeiske arrestordren, som har vært gjeldende rett innen EU siden 2004, forenkles prosedyrene kraftig. Landene anerkjenner hverandres rettslige avgjørelser, og statistikken viser at en utleveringssak tar 43 dager i snitt etter det nye systemet.

Bruusgaard i Kripos mener det ikke minst er en fordel for den som er siktet at vedkommende får prøvd saken sin raskt.

For politiet er det en stor fordel å ha de arresterte i Norge, blant annet for å kunne avhøre dem enkelt.

— I en etterforskning arbeider alltid tiden imot politiet, sier Petter Dyhre, leder for internasjonal og fellesoperativ avdeling hos Kripos.

- Kommer ingen vei uten

Politiinspektør Bruusgaard ledet «Broken Lorry»-operasjonen. Han mener den er et godt eksempel på hva slags kriminalitet politiet står overfor i dag.

— Dette er første gang norsk politi sammen med utenlandsk politi har tatt narkotikaforbrytere som er store i europeisk målestokk, sier Bruusgaard.

Lederen for Det nasjonale statsadvokatembetet, førstestatsadvokat Siri Frigaard, mener det vil bli flere slike saker. Hun er en sterk tilhenger av samarbeidsavtaler med andre lands politi- og påtalemakt gjennom EU.

— Vi er helt nødt til å arbeide med politiet i andre land. Ellers kommer vi ingen vei, sier Frigaard.

For fire av de fem som sitter fengslet i Nederland nærmer oppgjørets time seg: Ifølge statsadvokat Glent er en utlevering til Norge nå like om hjørnet.