Frihetshelten og tidligere president i Sør-Afrika, Nelson Mandela, legger lite imellom når han forteller hva han mener om den amerikanske presidentens fremferd i Irak-spørsmålet.

Fra talerstolen under et møte i Johannesburg ga Nelson Mandela klart uttrykk for sin misnøye med det som skjer. Han beskyldte både president Bush og Storbritannias statsminister Tony Blair for å undergrave FN.

— Det som skjer er en tragedie, sa Mandela.

— Det jeg fordømmer er at en supermakt med en president som ikke tenker langsiktig eller har evne til å tenke klart, nå risikerer å kaste verden ut i et holocaust, sa den tidligere sørafrikanske presidenten til stor applaus.

— Både Bush og Blair undergraver ideen som FN er tuftet på. Er det fordi FNS generalsekretær er en svart mann, spurte Mandela.

Samtidig gjorde Mandela det klart at han ville støtte et vedtak i FNs sikkerhetsråd reservasjons-løst.

Kilde: Washinton Post