— Valget av deg til denne høye posisjonen har inspirert folk slik få andre hendelser har gjort i nyere tid, skriver Mandela i et brev til Obama.

Nelson Mandela hadde en viktig rolle i kampen mot det rasistiske apartheid-regimet, og mottok Nobels fredspris for sitt utrettelige politiske arbeid. Han var Sør-Afrikas første svarte president fra 1994 til 1999.

— I dag blir vi på sett og vis minnet om begeistringen og entusiasmen i vårt eget land ved vår overgang til demokrati, skriver Mandela.

Også andre steder på det afrikanske kontinentet vekker valget av Obama som amerikansk president stor glede.

— Det er en spesiell begeistring på kontinentet vårt i dag, herr president, fordi vi vet at du har sterke personlige bånd til Afrika.

Les også om oppgavene som venter Obama nå.

GLEDER SEG: - I dag blir vi på sett og vis minnet om begeistringen og entusiasmen i vårt eget land ved vår overgang til demokrati, skriver Mandela.
POOL